تصویری زیبا از مدارگرد شناسایی مریخ از محل فرود کیوراسیتی بهمراه اجزای اصلی جدا شده مراحل فرود (تقریباً 24 ساعت پس از فرود). اطراف تمامی قطعات فرودی رو هاله ای سیاه در برگرفته که دلیل اون کنار رفتن لایه خاک سرخ رنگ از سطح مریخ و نمایان شدن سنگ های تیره تر زیرین اونه. هاله تیره کیوراسیتی که حالتی متقارن داره، در اثر فشار گازها خروجی از راکت های جرثقیل هوایی در هنگام فرود تشکیل شده. خود جرثقیل کمی دورتر بعد از سقوطی اریب، خطوط تیره شعاعی رو تشکیل داده که به شکل فلشی، بسمت محل فرود کیوراسیتی اشاره میکنه! 


نمای نزدیکتر از اجزاء فرودی رو میتونین تو عکس های پایین ببینین:

سپرحرارتی:
چتر و صفحه پشتی:


چرثقیل هوایی:


و... کیوراسیتی:
کیوراسیتی در فاصله ای تقریباً 1500 متر دورتر از سپر حرارتی، 615 متر دورتر از چتر و 650 متر دورتر از مکان سقوط جرثقیل هوایی قرار داره. تصویر با شیبی معادل 45 درجه (بیش از حد نرمال زیر 30 درجه) از سطح سیاره و بسمت غرب جایی که خورشید حضور داشت گرفته شده. با اینکار حجم اتمسفر در خط دید مدارگرد و در نتیجه اون پراکنش نور افزایش و کنتراست کاهش پیدا کرد. بنابراین میشه اونو به نمایی از دورن پنجره هواپیما تشبیه کرد. برای داشتن نمایی بهتر از این پرسپکتیو تصویر رو 90 درجه در جهت عقربه های ساعت بچرخونین. منتظر تصاویر بعدی از مدارگرد شناسایی مریخ با وضوح بالاتر باشین.